درباره ما

درباره آزمونیکا...

فقط مطالعه رمز موفقیت برای قبولی و دریافت مدرک یک رشته نیست ! تمرین ، دیدن و حل نمونه سوال برای موفقیت در یک امتحان نکته بسیار مهمی است.

گروه آزمونیکا با جمع آوری و دسته بندی نمونه سوال در انواع رشته های فنی و حرفه ای به شما برای قبولی در این آزمون ها کمک می کند. علاوه بر نمونه سوالات ، آزمونیکا با طراحی یک فضای بسیار شبیه به آزمون رسمی فنی و حرفه ای همچنین با صدور کارنامه ، مشاهده نتایج و ... شانس شما را برای موفقیت افزایش می دهد.